Program Kina Svět Hodonín

Volný čas
Zveme vás na filmy, které se budou promítat v srpnu v kině Svět Hodonín a také přijměte pozvání na Letní filmové kino.









Termíny