Pějme píseň dokola aneb zazpívejme si společně V.

Volný čas
Setkání pěveckých seskupení z farnosti na farní zahradě.

Termíny