Tradiční krojované hody.

Volný čas
Zveme vás na krojované hody a zábavu do Čejkovic.

Termíny