150 LET SOKOLA

Volný čas
Výstava připravená Tělocvičnou jednotou Sokola Kroměříž ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska je součástí celostátních oslav 15O. výročí založení Sokola v roce 1862. Na řadě unikátních archivních dokumentů, fotografií a plakátů představuje historii a činnost třetí nejstarší jednoty na Moravě - Sokola Kroměříž, založeného v r. 1865 a Sokolské župy Hanácké /Karla st. ze Žerotína, název z roku založení v r. 1898/. Instalace je doplněna o ukázky dobových sokolských krojů, sokolských praporů, odznaků a pohárů ze sportovních utkání. Jelikož byl Sokol 2x zrušen, jeho majetek zabaven a zlikvidován, jsou tyto artefakty dokladem toho, že se předávaly z generace na generaci, v knihovnách rodin se zachovaly knihy, brožury, legitimace členů Sokola, odznaky veřejných cvičení, župních a všesokolských sletů. Zachovala se i ručně psaná kronika Sokola KM od svého založení do roku 1922. Všechny tyto dokumenty přinesli občané našeho města, aby byly zachovány pro příští generace. 15O. výročí založení Sokola v České obci sokolské oslaví členové důstojným pohybem - uspořádáním XV. všesokolského sletu v Praze a župním sletem v Bystřici pod Hostýnem 23.6.2012. Sokol se po celou dobu své existence nesmazatelně vryl do dějin českého národa.

Termíny