Arcibiskup Theodor Kohn (1893–1904) Neklidný osud talentovaného muže

Volný čas
Olomoucký arcibiskup Theodor Kohn představuje výraznou osobnost přelomu 19. a 20. století. Již za svého života byl současníky buď velmi oslavován a obdivován, jiní byli naopak ostře proti němu zaujati. Kohnova osoba přitahovala a stále přitahuje řadu badatelů. Většina odborníků se přitom dosud věnovala dramatickým událostem, které urychlily jeho pád v podobě rezignace. Výstavní projekt si však klade za cíl představit arcibiskupa Kohna především jako mecenáše umění a sběratele, který se zapsal významně do kulturních dějin Moravy. Výstava s doprovodnou publikací upozorňuje také na zásadní podíl Theodora Kohna na duchovních i hospodářských reformách, které do českých zemí postupně pronikaly na počátku 20. století a souvisely s celosvětovým dynamickým rozvojem ekonomiky, sociálními otázkami, reformním hnutím v církvi či s národnostní emancipací. Tedy s dramatickým přerodem feudálního ducha „staré Evropy“ v moderně utvářený svět spočívající na proměně vnímání obecně lidských pojmů svobody a víry.

Termíny