Mezinárodní malířské sympozium Velký formát 2012

Volný čas
...v rámci projektu Porta culturae, financovaný z Programu EÚS AT-CZ 2007-2013. Deset malířů reprezentujících čtyři zúčastněné kraje – Dolní Rakousko, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj, bude po dobu deseti dnů vytvářet obrazy inspirované místem i duchem našeho města a jeho okolím. Výsledky jejich usilování pak bude mít široká veřejnost možnost zhlédnout na slavnostní vernisáži 8. 8. 2012 v 18.30 hod.

Termíny