Pouť děkanátů Konice a Svitavy za obnovu rodin

Volný čas
V sobotu 1. září 2012 vykoná podvečerní pouť děkanát Konice a Svitavy za obnovu rodin, za kněžská a řeholní povolání do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Sv. Hostýně.

Termíny