Dvacátá pouť muklů

Volný čas
V sobotu 1. září 2012 se na Sv. Hostýně uskuteční již dvacátá pouť muklů, vězňů totalitních režimů. Pontifikální mše svatá se uskuteční v 10:00 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Více informací na www.hostyn.cz

Termíny