Líbáš jako ďábel

Film

Helenin bývalý manžel, se sice konečně odstěhoval a může žít naplno svůj život svůdníka, ale začíná zjišťovat, že mu cosi chybí. Na exanželku Bohunu, situace dopadá ještě tíživěji. 113 min. Mládeži přístupno.

Termíny