Karlická setkávání s Duem ECO 2012

Hudba

Koncert smyčcového Dua ECO

  1.   A. Dvořák:                            Slovanský tanec č.3
  2.  W.A.Mozart:                          Výběr z opery Don Giovanni
  3.  J.Novák:                                 Serenade d `amore
  4.  J. Haydn:                                Rondo all´Ongarese
  5.  G.Ph.Telemann:                    Kánonická sonáta       
  6. M.Mazourová:                         Desatero (výběr)
  7. V.Novák:                                  Zamilovaní
  8. J.Czerný:                                 3 miniatury
  9. L.Fišer:                                    Amoroso
  10.  A.Dvořák:                              Slovanský tanec č.8              


Účinkují

Smyčcové Duo ECO

Eva Franců, Pavla Roubíčková Franců - housle, viola

V evropském kontextu zcela unikátní duo matky s dcerou, obou vynikajících komorních hráček.

Pavla je také koncertním mistrem Komorního orchestru QUATTRO.

Kontakty

www.duoeco.eu

Termíny