Okna vesmíru dokořán ještě po 30 letech

Volný čas
přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc.

Termíny