Otevření kostela sv. Václava

Volný čas
Zpřístupněn kostel sv. Václava v Mikulově.

Termíny