Mistři české a moravské malby

Volný čas
Česká spořitelna vlastní početnou uměleckou sbírku, jejíž historie sahá až do 19. století. Tehdejší městské a občanské záložny byly významnými centry nejen finančními, ale také kulturními. Z mnoha aktivit a kontaktů se sběrateli a umělci postupně vznikal konvolut artefaktů, jejichž význam a hodnota je nesmírně zajímavá. Česká spořitelna proto pořádá výstavy z výběru obrazů ze svých poboček a spolupracuje s kulturními institucemi v jednotlivých krajích.

Termíny