Lesnický den na Bramberku

Volný čas

 Lesnický den na Bramberku, sobota 14. července, 9 – 14 hodin,  část obce Lučany nad Nisou zvaná Horní Maxov, střelnice Bramberk, u rozhledny, okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj


Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR.  V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník. Dvě zajímavé akce proběhnou právě v následujících dnech.


Akce organizovaná Lesní správou Lesů ČR Jablonec nad Nisou je určená především dětem, na které čeká den plný lesnických her, soutěží a atrakcí.


Dopoledne mezi 9. až 11. hodinou je možné vyrazit na zábavnou trasu, poté bude následovat zajímavý doprovodný program. Na zábavné stezce čeká návštěvníky setkání s odborníky, kteří se starají o les ve zdejším regionu. Lidé si současně při plnění zajímavých úkolů ověří své znalosti o lese a přírodě. Na konci trasy bude připraven další program a to v podobě předvádění dravých ptáků, lovecké hudby, ukázek práce v lese či výrobků z přírodních materiálů.

 

Celá akce bude ukončena do 14 hodin. Možnost parkování je zajištěna na kopci před rozhlednou Bramberk nebo v Horním Maxově u kostela.

 


Kontakty

www.lesycr.cz

Termíny