KAM ZA KULTUROU A SPORTEM V KLATOVECH v říjnu 2012

Výstava, Volný čas, Hudba, Sport, Pro děti

Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2012:

 

ŘÍJEN 2012:

  • 1.10.-10.10. TÝDEN KNIHOVEN (celostátní propagační akce knihoven)
  • 5.10.-8.10. ZAHRADA POŠUMAVÍ (velká výstava ovoce, květin a věcí spojených se zahradou)
  • 6.10. LITERÁRNÍ ŠUMAVA (závěrečný seminář s vyhodnocením 22.ročníku soutěže)
  • 9.10. DANIEL LANDA (koncert v kulturním domě)
  • 11.10. JAROSLAV BEJVL (otevření výstavy prací medailera a designéra, atrium KD, výstava potrvá do 28.10.)
  • 14.10. TI NEJLEPŠÍ (koncert Základní umělecké školy J.Kličky v KD)
  • 20.10. GYMNAZIÁLNÍ PLES (ples gymnazia J.Vrchlického v rámci oslav výročí vzniku gymnazia v Klatovech)
  • 28.10. KONCERT NA RADNICI (slavnostní koncert u příležitosti státníh svátku. Učínkují učitelé a žáci ZUŠ. Radniční sál, 19:00 hodin)
  • POHÁROVÁ TANEČNÍ SOUTĚŽ (mistrovství čech v tanečních formacích, KD)
  • SRAZY ABSOLVENTŮ A DNY OTEBŘENÝCH DVEŘÍ GAMNYZIA (v rámci oslav 200.výročí gymnazia v Klatovech)
Kontakty

www.klatovy.cz

Termíny