KAM ZA KULTUROU A SPORTEM V KLATOVECH v červenci 2012

Volný čas, Hudba

Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2012:

ČERVENEC 2012:

 • 30.6.-8.7. O POHÁR MĚSTA KLATOV (velký šachový turnaj Sokola Klatovy)
 • 2.7.-8.7. KLATOVSKÁ POUŤ
 • 5.7.-8.7. XVIII. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL (setkání folklorních souborů a milovníků folkloru)
 • 7.7. PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ (arciděkanský kostel Panny Marie)
 • 7.7. PRŮVOD MĚSTEMS OBRAZEM P.MARIE KLATOVSKÉ 
 • 7.7. ZEMEDEUS  (pouťový koncert vokálně-instrumentální skupiny)
 • 7.7.-8.7. KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA (každoroční setkání heligonkářů a kapel)
 • 5.7.-19.7. KLATOVSKÝ KARAFIÁT (trediční výstava klatovských karafiátů ve výstavní zahradě v Hostašovo ulici)
 • 6.7.-8.7. KRAJKÁŘSKÝ DEN (ukázky paličkování členek Krajkářského klubu v muzejní zahradě, vždy od 9:00 do 16:00 hodin)
 • 8.7. MŠE SVATÁ (mše v kapličce "Chaloupka" v den výročí zázraku
 • 14.7. KATAPULT (koncert rockové kapely na náměstí Míru, 20:00 hodin)
 • 13.7., 20.7., 27.7. HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍ, DVORKU (seriál malých koncertů v renesančním dvorku domu čp.66 ve Vídeňské ulici, každý pátek od 18:00 hodin)
 • KLATOVSKÉ MUZICÍROVÁNÍ (vystoupení klatovských kapel každou středu na náměstí Míru a každou sobotu ve Vrchlického sadech vždy od 18:00 do 20:00 hodin)
Kontakty

www.klatovy.cz

Termíny