Hlavní den korunovačních oslav

Volný čas
V sobotu 18. srpna 2012 se na Sv. Hostýně uskuteční hlavní den korunovačních oslav 100 jubilea korunovace korunek Panny Marie Svatohostýnské a Ježíška za účasti středoevropských biskupů. Koncelebrovanou mši sv. doprovodí velký sbor složený ze schol moravských farností

Termíny