Nanebevzetí Panny Marie

Volný čas
Ve středu 15. srpna 2012 se na Sv. Hostýně uskuteční titulární slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše svaté se uskuteční podle nedělního pořadu bohoslužeb.

Termíny