Autorské čtení: Milena Fucimanová

Divadlo, Volný čas, Hudba, Kurzy, vzdělání, konference

Ukázky z připravovaného románu Hnízda v octu. Kapitola Cedrové dřevo se očima dítěte zamýšlí nad údělem otců či dědečků – a není z toho vyňatý ani svatý Josef, Ježíšův pěstoun.

Účinkují

Milena Fucimanová
Ondřej Fuciman
Filip Fuciman
Samuel Strnad

Kontakty

www.agadir.cz

Termíny