LETNÍ TÁBOR

Volný čas
Centrum pro rodinu Uherský Brod pořádá pro děti od 9 do 14 let letní tábor na faře v Jalubí, za 1 600 Kč. Přihlášky a bližší informace v Centru pro rodinu Uherský Brod. Telefon: 732 402 169, e-mail: cprub@seznam.cz; www.cprub.webnode.cz

Termíny