VÝSTAVA TABULA GENERALIS DIOCESIS OLOMUCENSIS

Volný čas
Unikátní objev! Tak zhodnotili odborníci nález šestice měděných tiskařských matric map z druhé poloviny 18. století, ukrytých do ledna roku 2011 v arcibiskupských sbírkách na kroměřížském zámku. S objevem se nyní chceme pochlubit i před veřejností. První matrice představuje jednu z dobových variant Müllerovy mapy, zatímco zbylých pět, vydaných roku 1762 v Norimberku v oficíně Homannových dědiců, zachycuje olomouckou diecézi. Matrice i mapy vznikly na objednávku olomouckého kanovníka Jana Václava Freyenfelse. Předpokládáme rovněž prezentaci dochovaných tisků uvedených map.

Termíny