Historické ornáty II.

Výstava

Druhá výstava liturgických oděvů z depozitáře Lorety Rumburk.

Termíny