Jaroslav Šafr - Sochy, Lapidárium Šolcova statku

Výstava, Divadlo

 

V keramických objektech a kresbách Jaroslava Šafra se prolínají málo zřetelné architektonické prvky. Často figurální motivy s evokací rozmanité struktury chátrající zdi. Jako výrazový prostředek používá většinou pálenou hlínu, často míchanou se šamotovou drtí, která podtrhuje přírodní charakter materiálu. Hlavním inspiračním zdrojem pro jeho objekty je prostředí Severních Čech. Kraje, kde lze nalézt jak krásnou přírodu, tak mnoho zchátralých církevních staveb a starých německých továren, jejichž ruiny mnohdy harmonicky zapadají do okolí.

„objevil jsem krajinu, které rozumím. Ale teprve ve chvíli, kdy jsem si tady obrazně i doslova namočil patu v louži, pochopil jsem, že to co mne sem přitahuje, je utajeno v náznacích, stínech, tušeních a ruinách.“

(volně podle článku Pavla Otto pro Hospodářské noviny)

Po absolvování výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě UK v Praze se věnuje keramice. Mimo autorské tvorby navrhuje a realizuje propagační předměty pro obchody typu Museum shop – na zámku v Českém Krumlově, na Pražském hradě a na dalších zámcích v Čechách, pro výstavy (výstava „Valdštejn“ v areálu Valdštejnské jízdárny, museum Karla Gotta v Jevanech,…). Propagační předměty pro reprezentativní prostory: Hospodářská komora v Kaiserštejnském paláci, kde instaloval model Malostranského náměstí, jak vypadalo na konci 17. stol., model sídla firmy a soubor modelů míšenských domů pro firmu Stephan Smith v Míšni, soubor modelů historických domů pro Aldstadtviertel st. Michael ve Fürtu, model divadla pro radnici ve Fürtu, model hotelu Savoy  pro firmu Wiena Iternational, a další.  V roce 2012 se stal členem Svazu výtvarných umělců keramiků.

www.solcuvstatek.cz

Účinkují


Na vernisáži vystoupí  hořičtí  mužoreti ARTrosa

Další dokumenty k akci

  
Termíny