Keramická plastika III. Kadaň

Výstava

 

Keramická plastika III. Kadaň

www.kultura-kadan.cz/muzeum

www.galerieuadama.cz

www.artceramics.cz

 program k výstavě v sobotu 30.6. 2012 :

 

Ukázka výpalu RAKU

(stará japonská technika keramiky)

od 10 hodin

a

Přednáška přední české autorky pracující s keramikou

Jindry Vikové

o práci českých keramiků na sympoziu v Číně roku 2011

od 14hodin

 

            Ve specifickém prostředí františkánského kláštera v Kadani se letošní červen a červenec opět pořádá ve spolupráci: Městské muzeum v Kadani a Galerie u Adama třetí ročník Keramické plastiky, výstavy členů a přátel Sdružení výtvarných umělců keramiků. V současné době se jedná o autorsky největší výstavní akci české současné keramiky. Za uplynulé dva ročníky si mezi vystavujícími získala značnou oblibu.  Ve spojení s rozsáhlou členskou základnou ...Sdružení výtvarných umělců keramiků (SVUK) dává předpoklady pro další úspěšné pokračování akce. Téměř čtyřicet vystavujících, přesněji třicet osm, dává v romantickém prostředí kláštera ucelenou informaci o současné české keramice.  Ve výtvarné různorodosti i v materiálovém a technologickém rozsahu informaci nebývalé šíře. Do budoucna inspiruje zdejší unikátní  architektonické a duchovní  prostředí také možnost vniku děl na společné téma. Čerpání  inspirace přímo v Kadani.

Citlivé zasazení  objektů do zákoutí kláštera přináší pozoruhodné symbiosy s místní architekturou a unikátními freskami. Tato možnost, specifikum kadaňského bienále, by se měla stát výzvou pro autory a organizátory do budoucna. Bez nadšení organizátorů akce a ochotu vystavujících se takto rozsáhlá akce nemůže uskutečnit a zato všem patří poděkování. Obdivuhodná aktivita inspirující a  přínosná pro českou keramiku a diváka!

Účinkují

 

Stanislav Čermák, Hana Čermáková, Edita Devínská, Milan Exner, Gustav Fifka , Alexandra Gosmanová, Elžbieta Grosseová, Blanka Hasová, Blanka Hovorková, Milan Vendi Hůrka, Pavel Knapek, Zuzana Kořistka, Ludmila Kovaříková, Jiří Laštovička, Stanislav Martinec, Miroslav Oliva, Iva Ouhrabková, Karel Pauzer, Naděžda Potůčková, Hana Purkrábková, Jindřiška Radová, Šárka Radová, Pavel Rajdl, Helena Samohelová, Eva Slavíková, Magdaléna Smělá se Zdeňkem Majznerem, Eva Svobodová, Jaroslav Šafr, Lubomír Šilar, Jana Šlechtová, Petra Šťastná, Marta Taberyová, Gabriel Vach st., František Vlček, Jindra Viková, Dalibor Worm, Milan Žofka

 

Termíny