Prázdniny se šamanem

Volný čas
Celodenní interaktivní dílny pro děti od 5 do 14 let. Program dílen nabízí aktivity pro rozvoj emoèní inteligence, kreativity, komunikaèních dovedností a sebeovládání. Dìti se nauèí pracovat s vlastními emocemi, rozvíjet empatii, spolupracovat v kolektivu èi seberegulovat negativní projevy chování.Informace a přihlášky na 777 311 610, 518 606 411

Termíny