Festival Český dokumenT

Film
Vážení a milí diváci, tvůrci, přátelé dokumentu, vítejte na Českém dokumenTu! Dobré dokumenty jsou nadčasové, přinášejí svébytný pohled na realitu a diváci se k nim mohou vracet podobně jako k dobré knížce. Dokumentární filmy jsou nejen odrazem světa, ale umějí také bavit, zneklidnit a zprostředkovat jedinečné osobní zkušenosti. Pro Českou televizi je výroba vlastních a podpora koprodukčních dokumentárních filmů jedním z pilířů programové tvorby. Snažíme se, aby naše původní tvorba obsáhla co nejširší pole témat, od společenských problémů přes otázky historie a kultury, portréty osobností až po cestopisné filmy. A především, aby naše dokumenty byly skutečně dobré: zajímavé, inspirativní a osobité. Česká televize se významnou měrou podílí na tváři české dokumentární tvorby nejen jako dominantní producent, ale také jako nositel kvality. Snímky z naší produkce získávají každoročně významná ocenění na domácích i zahraničních filmových festivalech. Jak vyplývá z reakcí odborné i laické divácké veřejnosti, dokumentární tvorba dělá České televizi opravdu dobré jméno. Český dokumenT, dvoudenní otevřená přehlídka, představuje nejlepší díla z dokumentární tvorby televize veřejné služby, která v posledních letech získala významné domácí, či mezinárodní ocenění. Jen o ceny nám ale nejde. Chceme touto soustředěnou akcí přispět ke zviditelnění dokumentů vznikajících přímo v ČT nebo v její koprodukci, ať už ve spolupráci s renomovanými českými dokumentaristy nebo s talentovanými mladými tvůrci. Pro tento „nultý“ ročník jsme vybrali díla oceněná v nedávné době, vyjma těch nejnovějších, o kterých předpokládáme, že je diváci mají ještě v čerstvé paměti. V příštích letech plánujeme nahlédnout hlouběji do historie a připomenout úspěšné filmy z dřívějších let. Představíme žánrovou a tematickou pestrost televizního dokumentu, včetně dlouhometrážních dokumentárních filmů, určených pro uvádění v kinech, které v posledních letech ČT rovněž podporuje. Podrobněji bychom chtěli připomenout dokumentární tvorbu letošní jubilantky Věry Chytilové. Přehlídku doplní zajímavé diskuse – na téma Současný stav a podmínky vzniku dokumentů v České televizi a Podoby a trendy dokumentární tvorby v Čechách. Naším přáním je vytvořit příjemnou atmosféru pro setkání a debaty dokumentaristů s diváky – přáteli dokumentu a studenty, i pro odbornou diskuzi tvůrců, dramaturgů, kritiků a programových pracovníků ČT.
Termíny