Kde domov můj

Divadlo
6.5.,středa 18:00- Městské divadlo Sokolov Chráněné bydlení Sokolov a MDK Sokolov Kde domov můj Benefiční večer pod záštitou starosty města Ing. Karla Jakobce. V programu vystoupí Vladimír Merta a Jana Lewitová, dokumentaristka Mgr. Marie Šandová se svým projektem Restart, uvedeným v České televizi.Ve foyer divadla bude představena formou výstavních panelů činnost Chráněného bydlení.Vstupenky jsou slosovatelné, ke vstupence každý obdrží malý dárek.Výtěžek večera podpoří činnost Chráněného bydlení. Benefiční program je realizován za finanční podpory města Sokolov. Vstupné : 60,- Kč
Termíny