Květnové slavnosti - bitva na Kvildě

Volný čas, Pro děti
Od 11. hod. bitva o Kvildu, odp. program pro děti, večer zábava pro dospělé v hospodě U pily.
Termíny