Horem pádem

Film
Tři vzájemně se prostupující tragikomické příběhy o osudovém ztrácení a nalézání lásek, přátelství, rodin, rodičů a dětí navzájem.Dramatické vyprávění o altruismu i xenofobii, o našem strachu z neznámého, o pocitu ohrožení, který probouzí démona rasismu ukrytého v mnohém z nás. Obraz současného existenciálního pocitu středoevropanů, dříve izolovaných za železnou oponou, jejichž inkubátor se před jejich očima tříští a proměňuje v globální vesnici.Především však intimní příběh několika obyčejných lidí, kteří po dlouhé době mlčení, odloučení a lží hledají a nalézají sílu a odvahu k cestě k sobě navzájem, k odpuštění a smíření, o jejich soukromé cestě z chaosu...Petr Jarchovský a Jan Hřebejk touto látkou vlastně poprvé opouští témata daná literární předlohou jiného autora a obrací se k vlastní současnému a aktuálnímu tématu geneze lidské nesnášenlivosti a netolerance.
Termíny