Museum Stará čistírna

Výstavní sál, Praha

Museum Stará Čistírna, o.p.s. je umístěno v památkově chráněném areálu staré čistírny odpadních vod, která patří mezi významné objekty naší průmyslové architektury. Součástí prohlídek jsou exkurze do podzemí provozní budovy čistírny, kde se návštěvníci seznámí s historií stokování a čištění odpadních vod. O patro výše, v parní strojovně, jsou k vidění dodnes funkční parní stroje od firmy Breitfeld & Daněk z roku 1903, které jsou při zvláštních příležitostech uváděny do chodu. Tyto stroje jsou udržovány díky oleji Shell - Valvata 1000. Tímto děkujeme za sponzorský dar firmě Shell Czech Republic a.s.

Přestože kapacitní životnost byla plánována do 30. let minulého století, čistírna poctivě sloužila svému účelu až do roku 1967, kdy byla spuštěna moderní mechanicko-biologická čistírna na nedalekém Císařském ostrově. Ještě počátkem 80. let sloužily původní usazovací nádrže jako manipulační jímky na kal z nové čistírny. A právě ono nekonečné přesluhování je zřejmě hlavní příčinou, proč se stará čistírna dočkala lepších časů. Zapomenutou budovu v polovině 80. let objevili nadšenci, kteří jí začali znovu vracet zašlý lesk. Dne 26. 4. 1991 byl areál prohlášen za kulturní památku, a tím byl položen zákonný rámec pro další činnost.

Ze skupinky nadšenců vznikla v roce 1992 Nadace Ekotechnického musea, později transformovaná ve společnost Ekotechnické museum, o.p.s., která v roce 2011 fúzovala se společností Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. 


Dne 1. července 2010 se stará čistírna odpadních vod v Praze 6, Bubenči stala národní kulturní památkou.


Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Papírenská 199, 16000 Praha