Kostel sv. Vavřince

Koncertní sál, Volnočas, Náchod
Tento kostel má za dobu svého trvání bohatou historii. Původním farním kostelem pro Náchod byl dnešní hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele ve Starém Městě nad Metují. Rytíř Hron, činný v diplomatických službách Přemysla Otakara II., vystavěl r. 1270 náchodský hrad. Pod hradem bylo založeno město a pravděpodobně kolem r. 1310 byl vystavěn tento chrám, který převzal funkce od farního kostela sv. Jana Křtitele a ponechal mu vlastnost kostela hřbitovního a dodnes slouží k pohřebním úkonům. Výslovně se však jako farní připomíná až r. 1355. Byl zasvěcen sv. Vavřinci, jáhnu a mučedníku římskému z doby papeže Sixta II. Svou věrnost Bohu zaplatil smrtí na rozpáleném rožni r. 258 při pronásledování církve za vlády císaře Valeriána. Vavřincův obraz, umístěný vpředu v presbytáři, namaloval r. 1722 Hynek Kapoun z Hradce Králové. Je jedním z mála kostelů v Čechách, kolem něhož nikdy nevznikl hřbitov, protože ten zůstal až do dnešních dnů původní okolo kostela sv. Jana Křtitele, s výjimkou let 1709 – 1856, kdy zde byl druhý hřbitov kolem filiálního kostela sv. Archanděla Michaela na Komenského třídě. Město i kostel několikrát postihl požár. V kronikách se tyto ohnivé katastrofy připomínají v letech 1427, 1441,1452,1454,1570,1659, 1663. Další zajímavostí je to, že Božena Němcová svoji Babičku věnovala hraběnce Voračické z Poběnic. Její příbuzná je pohřbena v předsíni kostela na levé straně a na desce je nápis ve švabachu.

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!
Kontakty:

http://nachod.farnost.cz/kostely.html

+420491426523


Adresa: Náchod