Kostel sv. Václava

Volnočas, Trutnov
Kostel sv. Václava v Trutnově – Horním Starém Městě je písemně doložený už k roku 1313. Časy náboženské reformace připomínají na západní straně renesanční kostelní věže z roku 1581 tři kamenné hlavy – jedna z nich údajně patří Martinu Lutherovi. Renesanční etapu věže připomíná rovněž i fragment malovaného kvádrování na jejím jihozápadním nároží, provedeném v červené barvě. Objekt je tvořen orientovanou plochostropou lodí mírně obdélníkového půdorysu, uzavřenou pravoúhlým presbyteriem na čtvercovém půdorysu, zaklenutým gotickou křížovou klenbou nesenou jednoduše profilovanými klínovými žebry. K severní straně presbyteria přiléhá sakristie s oratoriem v patře. Interiéru kostela dominuje barokní hlavní oltář s obrazem patrona kostela svatého Václava od malíře Ignáce Russa z poloviny 18. století. Pozoruhodná je rovněž gotická kamenná křtitelnice, pozdně gotický sedlový portál v jižní zdi presbyteria spolu s renesančním dřevěným stropem hlavní lodi. Nejcennější historickou památkou kostela je však renesanční dřevěný polychromovaný epitaf – náhrobní deska královského lesmistra Kašpara Nusse z roku 1606.

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Trutnov