Výstaviště Přerov

Výstavní sál, Přerov
V roce 1882 se v Přerově uskutečnil první výstavní trh plemenných býků a druhý následoval v roce 1885. Úspěšný ohlas těchto akcí vyvolal jejich každoroční opakování po dobu celých padesáti let. Od roku 1894 byly kromě býků vystavovány také jalovice. V červnu 1991 se Přerov stal svědkem první Moravskoslezské výstavy hospodářských zvířat. Další, opět v červnu, se uskutečnily v roce 1993 a 1995. Na přelomu května a června v roce 1997 se již mluvilo o Národní výstavě hospodářských zvířat, v roce 1999 pak doplněné expozicí zemědělské techniky a vzhledem k mezinárodní účasti se o tomto ročníku poprvé mluvilo jako o Mezinárodní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky. První výstava v novém tisíciletí se konala na podzim roku 2001.

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: U Výstaviště , Přerov