Mendelovo muzeum

Výstavní sál, Galerie, Brno
„Značka" Mendel patří k rodinnému stříbru města Brna. Oživit ji a využít její potenciál pro propagaci vědy a vzdělávání - to je úkol, s nímž Mendlovo muzeum pod hlavičkou Masarykovy univerzity vstupuje do nové výstavní sezóny 2007/2008. Masarykova univerzita převzala správu muzea sídlícího v augustiniánském opatství na Starém Brně začátkem tohoto roku. Dosavadní správce, občanská společnost, totiž nemohla provoz nadále finančně zvládnout. Škola má nyní s muzeem i celou budovou smělé plány. „Chceme vrátit opatství intelektuální ovzduší z 19. století - tehdy bylo náhradou za chybějící univerzitu". Otevřeno: duben-říjen: út-ne: 10.00-18.00, listopad-březen: út-ne: 10.00-17.00. V pondělí jen na základě rezervace. Každá poslední středa v měsíci - vstup zdarma!

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Brno