Podhorácké muzeum

Výstavní sál, Předklášteří
V době vrcholného středověku se ocitne návštěvník tohoto muzea, které sídlí v areálu cisterciáckého kláštera Porta coeli v podhůří Českomoravské vrchoviny. Šperkem, který korunuje vynikající dílo středověké sakrální architektury, je portál klášterního kostela. Zpřístupněnými prostorami jsou kostel, křížová chodba s rajskou zahradou a kapitulní síň. Prostory muzea zapůsobí na vnímavého návštěvníka kouzlem tradičního klasického muzejního prostředí, v jehož expozicích je dodnes patrné nadšení jeho zakladatelů a kde nelze přehlédnout patinu opravdovosti úsilí o zpřístupnění dědictví minulosti. Shlédnout tu lze mnohé sbírkové předměty, sloužící kdysi rozmanitým účelům. Dnes jsou obohacením poznání života v minulosti a potěchou smyslů člověka přítomnosti. Otevřeno: květen-září: út-ne: 9.00-12.00, 13.00-17.00, klášter v ne: 11.00-12.00, 13.00-17.00, říjen-duben: út-ne: 8.00-12.00, 13.00-16.00, klášter v ne: 11.00-12.00, 13.00-16.00.

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Předklášteří