Galerie mladých

Výstavní sál, Galerie, Brno
V přízemí situovaná Galerie mladých umožňuje na ploše 50m2 prezentaci mladých tvůrců do 35 let věku. Výstavní činnost zahájila Galerie mladých již v roce 1968, a to pod názvem Galerie mladých "U Dobrého pastýře". Toto označení vychází z místního středověkého označení budovy. V průběhu doby se na utváření profilu galerie podílela řada kurátorů, například: Nina Dvořáková, Alena Gálová, Tereza Petišková a další. Vzhledem k tomu, že v současné době je stále komplikovanější, aby se nejmladší generace výtvarníků zapojila do kulturního života, poskytuje Galerie mladých prostor na rozhraní klasického a experimentálního výstavního provozu. Programová koncepce výstav, které jsou v Galerii mladých organizovány dnes, navazuje na práci, jež se svým směřováním vždy snažila prezentovat aktuální výtvarné aktivity mladých tvůrců. Možnost experimentu a hledání generační platformy, kterou galerie umožňuje, je značným přínosem pro konfrontaci a názorové tříbení výtvarníků začínajících svou profesní dráhu. Ročně galerie pořádá 10-12 výstav, v jejichž rámci hradí náklady na provoz galerie a propagaci. Otevřeno po–pá 10.00–18.00

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!
Kontakty:

http://www.bkc.cz

+420542427108

galerie@bkc.cz


Adresa: Radnická 366, 60200 Brno