Mendelanium

Výstavní sál, Brno
Jednou ze stálých expozic Moravského zemského muzea v Brně je Mendelanium: Gregor Mendel formuloval v roce 1865 v Brně svou teorii vysvětlující vznik a vývoj hybridů, která položila základy studia vývoje živých systémů z hlediska dědičnosti a proměnlivosti. Svou teorii podložil Mendel pokusy s hrachem a dalšími rostlinami, které prováděl v zahradě Augustiniánského kláštera na Starém Brně. Výstava je kombinací několika vzájemně se překrývajících rovin problému evoluce od nejjednodušších živých struktur až po významné aspekty kulturní rozmanitosti lidských společenstev. Je členěna na jednotlivé problémové okruhy a doplněna unikátní sbírkou fosilií vymřelých druhů fauny a flóry.

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Brno