Výstavní síň "13" (Západočeská galerie v Plzni)

Výstavní sál, Galerie, Plzeň

Západočeská galerie v Plzni využívá pro svou činnost tři historické budovy v centru města v ulici Pražská, č. p. 13, 16 a 18, které tvoří důležitou součást městské památkové rezervace. Zrekonstruovaný goticko-renesanční dům č. p. 13 v Pražské ulici slouží k výstavním účelům od roku 1997 a kromě výstavních prostor je v něm umístěno i administrativní zázemí galerie, přednáškový sál a uměnovědná knihovna. Výstavní síň „13“ nabízí kabinetní prostor pro komorní výstavy speciálního charakteru. V roce 2009 proběhla její rekonstrukce podle návrhu architekta Romana Kouckého, kdy do původního prostoru byla vložena jedna kontinuální černá stěna, která elasticky překlenuje rohy, běží beze stínů a komunikuje s historickými stropy. V tomto intimním prostoru zřetelně vystupují osvětlená umělecká díla.

Západočeská galerie v Plzni patří k nejvýznamnějším galerijním institucím v České republice. Její sbírky pokrývají období od 14. století po současnost a vedle jednotlivých špičkových děl obsahují kvalitní soubory umění 19. století, umění přelomu století a české moderny, zahrnující zvláště hodnotnou sbírku kubismu. Sbírkový fond v současnosti čítá přes 10 000 děl. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

Pro aktuální program sledujte webové stránky Západočeské galerie v Plzni.Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!
Kontakty:

http://www.zpc-galerie.cz

+420 377 908 534

info@zpc-galerie.cz


Adresa: Pražská 83, 30100 Plzeň