Horácká galerie

Galerie, Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě sídlí v prostorách bývalého renesančního zámku na Vratislavově náměstí, který dal vystavět na sklonku 16. století Vilém Dub- ský z Třebomyslic. Budova byla v následu- jících stoletích několikrát poškozena a poté opravena, její konečná podoba v novorene- sančním slohu je z roku 1874. Ve svém sbírkovém programu se galerie zaměřuje na dokumentaci děl nejvýznamnějších osobností regionálního umění v konfrontaci s českým výtvarným uměním. Rozsáhlé soubory pozůstalostí J. Laudy, J. Mařatky, V. Makovského, L. Martínka, K. Pokorného, J. Štursy a jiných autorů byly získány darem nebo odkazem umělců. Součástí sbírkového fondu je soustředěná kolekce hutního skla ze 60. a 70. let minulého století, pocházející z produkce známé sklárny ve Škrdlovicích u Žďáru nad Sázavou. Otevřeno: út-pá: 9.00-12.00, 13.00-17.00

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Vratislavovo náměstí , Nové Město na Moravě