Kostel sv. Rodiny

Koncertní sál, Havlíčkův Brod
Klášterní kostel byl budován v letech 1679 - 1696. Roku 1725 byl při severní straně klášterního kostela přistavěn Boží hrob. Jednolodní stavba s trojboce uzavřeným presbytářem má tři pole valené klenby s lunetami a pasy. V západní části je kruchta s poprsnicí, zdobená freskou ze 40. let 18. století a soudobou kovanou mříží. Kostel včetně barokního mobiliáře mimo jiné se sochami Ignáce Rohrbacha a obrazy Siarda Noseckého byl v letech1969 - 1980 restaurován a je zpřístupněn veřejnosti. Při severní straně je kaple Božího hrobu, kterou nechala přistavět v roce 1724 hraběnka Terezie z Pöttingu na své náklady. Kaple má osmiboké kamenné přízemí, na kterém stojí altánová arkádová stavba.

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!
Kontakty:

http://www.muhb.cz

+420569 433129


Adresa: Dobrovského , Havlíčkův Brod