Zámek dr. Kinského Žďár nad Sázavou

Výstavní sál, Koncertní sál, Žďár nad Sázavou
Historie dnešního města Žďáru nad Sázavou je úzce spjata se založením a vývojem zdejšího cisterciáckého kláštera. Založení inicioval otec svaté Zdislavy, Přibyslav z Křižanova, ale až jeho zeťové, Boček z Obřan a Smil z Lichtenburka jeho úmysl uskutečnili. Za tímto účelem pozvali v roce 1252 z Nepomuku skupinu cisterciáckých mnichů, kterým na výstavbu kláštera darovali pozemky a v dědictví odkázali část svých majetků. Těžké začátky, kdy klášterní komunita bydlela ve srubu z kmenů a začala se stavbou kamenného kostela, popsal okolo roku 1300 jeden z účastníků, mnich Jindřich Řezbář, v latinsky veršované knize CRONICA DOMUS SARENSIS. Muzeum: stálé expozice: Muzeum klavíru, Santiniho expozice, Muzeum knihy, Historie rodu Kinských. Otevřeno: duben, říjen: so,ne,svátky: 9.00-17.00, květen-září: út-ne: 9.00-17.00

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!
Kontakty:

http://www.zamekzdar.cz

+420566 629 152

itc@zamekzdar.cz


Adresa: Zámek 53, 59102 Žďár nad Sázavou