Zámek Chrast

Výstavní sál, Chrast
Ve východní části náměstí v Chrasti stojí zámek, bývalé sidlo, později letní sídlo královéhradeckých biskupů. V místech dnešního průčelí stávala rychta, kterou dal přestavět Albrecht Slavata z Chlumu a Košumberka na „panský dům“, k němuž bylo za Markéty Berkové r. 1605 přistavěno severní křídlo. Na počátku 18. století byla za biskupa Jana Adama z Mitrovic zahájena stavba východního křídla, v polovině století bylo přestavěno západní křídlo a přistavěno jižní. Je samozřejmé, že byly upraveny vnitřní prostory zámku, k dochovaným patří nástěnné malby podlažického rodáka Antonína Machka v čínském pokoji a římském sále. Ve východním křídle byla vybudována a vysvěcena kaple sv. Jana Nepomuckého, která byla vyzdobena za biskupa Josefa Haise roku 1891 podle návrhu emauzských benediktinů. V současnosti je zámek v majetku města, v západním křídle je umístěn městský úřad, v ostatních křídlech pak městské muzeum, které bylo založeno roku 1893 (při příležitosti obeslání Českoslovanské národopisné výstavy) ředitelem školy Vincencem Paulusem. V muzeu jsou umístěny stálé expozice (geologie, paleontologie, historický vývoj Chrasti, kulturní osobnosti, zaniklá řemesla) a prodejní galerie. Odsvěcená kaple se 100 místy slouží k pořádání kulturních akcí. K zámku patří zahrada, kterou dal vybudovat v polovině 19. století biskup Karel Hanl. V roce 1903 byla upravena jako park podle návrhu architekta Thomayera z Prahy, byly zde vysázeny vzácné stromy a keře (př. liliovník tulipánokvětý, cypřišek nutkajský, tisovec dvouřadý aj.). Celková rozloha zahrady je tři hektary. Otevřeno: listopad - duben: út-pá: 8.00-11.00, 13.00-16.00, květen - říjen: út-pá: 8.00-11.00, 13.00-16.00, so-ne: 9.00-12.00, 13.00-16.00.

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Chrast