Komunitní centum pro válečné veterány

Výstavní sál, Volnočas, Brno
 • Centrum volnočasových aktivit válečných veteránů
 • Plní funkci vztahu k válečným veteránům, jejich rodinným příslušníkům a pozůstalým.
 • Vystupuje k veřejnosti, ke školám, vzdělávacím institucím a dalším subjektům.
 • Cílem centra je zpětná integrace veteránů do společnosti, pomoc veteránům vytvářet podmínky a aktivity směřující k setkávání veteránů, sdílení zkušeností a zážitků.
 • Řešíme a poskytujeme psychologickou pomoc při řešení následků psychické zátěže, které byli na misích vystaveni, poradenství při řešení rodinných i osobních jiných problémů.
 • Komunitní centrum působí jako místo pro diskusi, přednášky, workshopy, projekce, výstavy, jako školící centrum pro další vzdělávání a přípravu bývalých vojáků a válečných veteránů.
 • Poskytujeme personální poradenství a řídíme přednášky pro zvýšení zaměstnatelnosti a potenciálu zařazení se do civilního života po ukončení vojenské kariéry.
 • Je školícím zázemím, které slouží širší veřejnosti a školám včetně výuky branné výchovy a s tím souvisejících speciálních kurzů, zázemím pro formování podvědomí o historii a formování vlasteneckých hodnot.
 • Organizujeme soutěže, branné, střelecké, dovednostní, společenské aj.
 • Zajišťujeme zasedání spolků a působíme jako zázemí pro jejich aktivity.
 • Spolupracujeme se školkami, školami, středními i vysokými školami, univerzitami, s institucemi a představiteli státní i místní samosprávy.
 • Zaštiťujeme mezinárodní setkání a setkání účastníků misí dle působení, oslavy významných výročí a událostí.
 • Poskytujeme všestrannou nabídku aktivit a zázemí ve vybavených prostorách centra i mimo něj.


Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!
Kontakty:

www.kcvvbrno.cz

720029929

provozni@cvvbrno.cz


Adresa: Dobrovského 2549, 61200 Brno