Cinema City Chodov

Kino, Praha

Akce v Cinema City Chodov

24.5.2018
Avengers: Infinity War 21:50, 20:30, 22:20, 12:50, 15:50, 14:30, 18:50
Avengers: Infinity War 3D 21:30, 12:10, 15:10, 18:30
Coco 15:30
Deadpool 2 22:00, 22:40, 20:10, 17:40, 14:30, 12:00, 17:00, 13:20, 15:50, 19:30, 18:20, 20:50, 17:30, 22:30, 20:00
Dvě nevěsty a jedna svatba 12:10, 15:20
Dámský klub 21:40, 19:30, 17:20, 15:10, 13:00
Fakjů pane učiteli 3 18:10
Hastrman 20:40
Hledá se princezna 16:10, 14:20, 12:30
Jak napálit banku 14:20
Kazišuci 21:30
Králíček Petr 14:50, 12:50
Planeta Česko 13:30
Půlnoční láska 19:20, 16:50
Ready Player One: Hra začíná 12:30, 21:20
Solo: Star Wars Story 12:00, 14:40, 17:20, 20:00, 21:50, 22:10, 19:20, 16:20, 22:50, 19:00, 20:40, 16:30, 18:00, 13:40
Solo: Star Wars Story 3D 14:15, 17:00, 22:30, 19:45, 12:40, 15:20, 18:00, 20:50
Taxi 5 19:10
Tiché místo 18:20
Tátova volha 17:10
V husí kůži 16:30, 12:20
25.5.2018
Avengers: Infinity War 18:50, 14:30, 20:30, 17:30, 12:50, 15:50, 21:50
Avengers: Infinity War 3D 18:30, 15:10, 12:10, 21:30
Coco 15:30
Deadpool 2 22:40, 22:00, 13:20, 15:50, 20:10, 19:30, 17:40, 14:30, 12:00, 18:20, 20:50, 22:30, 20:00, 17:30, 17:00
Dvě nevěsty a jedna svatba 15:20, 12:10
Dámský klub 13:00, 17:20, 19:30, 21:40, 15:10
Fakjů pane učiteli 3 18:10
Hastrman 20:40
Hledá se princezna 16:10, 14:20, 12:30
Jak napálit banku 14:20
Kazišuci 21:30
Králíček Petr 14:50, 12:50
Planeta Česko 13:30
Půlnoční láska 16:50, 19:20
Ready Player One: Hra začíná 12:30, 21:20
Solo: Star Wars Story 22:50, 22:10, 19:20, 20:40, 18:00, 16:30, 13:40, 21:50, 12:00, 14:40, 17:20, 20:00, 16:20, 19:00
Solo: Star Wars Story 3D 15:20, 18:00, 12:40, 20:50, 14:15, 17:00, 22:30, 19:45
Taxi 5 19:10
Tiché místo 18:20, 20:20
Tátova volha 17:10
V husí kůži 16:30, 12:20
Vadí nevadí 22:20
26.5.2018
Avengers: Infinity War 12:50, 20:30, 21:50, 17:30, 15:50, 14:30, 14:30, 18:50, 11:30
Avengers: Infinity War 3D 21:30, 15:10, 18:30, 12:10
Coco 10:20, 11:20, 15:30
Deadpool 2 10:50, 20:50, 18:20, 15:50, 13:20, 15:00, 22:30, 20:00, 17:30, 20:10, 17:40, 14:30, 12:00, 22:00, 17:00, 19:30, 22:40
Dvě nevěsty a jedna svatba 12:10, 15:20, 10:10
Dámský klub 21:40, 15:10, 17:20, 19:30, 10:50, 13:00
Fakjů pane učiteli 3 18:10
Hastrman 20:40
Hledá se princezna 16:10, 14:20, 12:30, 10:40
Jak napálit banku 14:20
Kazišuci 21:30
Králíček Petr 10:40, 14:50, 12:50
Planeta Česko 13:30, 10:30
Půlnoční láska 19:20, 16:50
Ready Player One: Hra začíná 21:20, 12:30
Sherlock Koumes 3D 10:20
Solo: Star Wars Story 19:00, 11:00, 21:50, 16:20, 22:50, 13:40, 14:40, 17:20, 20:00, 12:00, 18:00, 20:40, 13:50, 19:20, 22:10, 16:30
Solo: Star Wars Story 3D 20:50, 22:30, 19:45, 10:00, 18:00, 15:20, 12:40, 11:30, 17:00, 14:15
Taxi 5 19:10
Tiché místo 18:20, 20:20
Tátova volha 17:10
V husí kůži 10:20, 16:30, 12:20
Vadí nevadí 22:20
27.5.2018
Avengers: Infinity War 14:30, 21:50, 20:30, 11:30, 18:50, 14:30, 17:30, 15:50, 12:50
Avengers: Infinity War 3D 21:30, 18:30, 15:10, 12:10
Coco 11:20, 10:20, 15:30
Deadpool 2 17:30, 15:00, 22:30, 20:00, 13:20, 12:00, 14:30, 17:40, 20:10, 18:20, 20:50, 19:30, 10:50, 15:50, 22:00, 17:00, 22:40
Dvě nevěsty a jedna svatba 12:10, 15:20, 10:10
Dámský klub 17:20, 19:30, 21:40, 10:50, 15:10, 13:00
Fakjů pane učiteli 3 18:10
Hastrman 20:40
Hledá se princezna 14:20, 12:30, 10:40, 16:10
Jak napálit banku 14:20
Kazišuci 21:30
Králíček Petr 10:40, 14:50, 12:50
Planeta Česko 13:30, 10:30
Půlnoční láska 16:50, 19:20
Ready Player One: Hra začíná 21:20, 12:30
Sherlock Koumes 3D 10:20
Solo: Star Wars Story 20:40, 13:50, 16:30, 18:00, 22:50, 13:40, 16:20, 21:50, 11:00, 19:20, 22:10, 19:00, 20:00, 17:20, 14:40, 12:00
Solo: Star Wars Story 3D 19:45, 11:30, 14:15, 17:00, 10:00, 18:00, 15:20, 12:40, 22:30, 20:50
Taxi 5 19:10
Tiché místo 18:20, 20:20
Tátova volha 17:10
V husí kůži 12:20, 16:30, 10:20
Vadí nevadí 22:20
28.5.2018
Avengers: Infinity War 21:50, 20:30, 17:30, 15:50, 12:50, 14:30, 18:50
Avengers: Infinity War 3D 21:30, 15:10, 18:30, 12:10
Coco 15:30
Deadpool 2 15:50, 20:50, 18:20, 13:20, 14:30, 17:40, 19:30, 20:10, 22:40, 22:00, 12:00, 17:00, 22:30, 20:00, 17:30
Dvě nevěsty a jedna svatba 15:20, 12:10
Dámský klub 17:20, 21:40, 13:00, 15:10, 19:30
Fakjů pane učiteli 3 18:10
Hastrman 20:40
Hledá se princezna 12:30, 14:20, 16:10
Jak napálit banku 14:20
Kazišuci 21:30
Králíček Petr 12:50, 14:50
Planeta Česko 13:30
Půlnoční láska 16:50, 19:20
Ready Player One: Hra začíná 21:20, 12:30
Solo: Star Wars Story 20:00, 17:20, 14:40, 12:00, 18:00, 20:40, 21:50, 19:20, 22:10, 13:40, 19:00, 16:20, 22:50, 16:30
Solo: Star Wars Story 3D 19:45, 22:30, 18:00, 17:00, 20:50, 14:15, 12:40, 15:20
Taxi 5 19:10
Tiché místo 20:20, 18:20
Tátova volha 17:10
V husí kůži 12:20, 16:30
Vadí nevadí 22:20
29.5.2018
Avengers: Infinity War 18:50, 14:30, 12:50, 15:50, 17:30, 20:30, 21:50
Avengers: Infinity War 3D 18:30, 15:10, 12:10, 21:30
Coco 15:20
Deadpool 2 20:50, 18:20, 15:50, 13:20, 12:00, 14:30, 17:30, 19:30, 20:10, 22:40, 22:00, 21:00, 17:00
Dvě nevěsty a jedna svatba 15:20, 12:10
Dámský klub 15:10, 13:00, 17:20, 21:40, 19:30
Fakjů pane učiteli 3 18:50
Hastrman 21:20
Hledá se princezna 12:30, 14:20, 16:10
Jak napálit banku 14:20
Kazišuci 21:30
Králíček Petr 14:50, 12:50
Planeta Česko 13:30
Půlnoční láska 19:20, 16:50
Ready Player One: Hra začíná 21:20, 12:30
Solo: Star Wars Story 20:30, 14:40, 22:10, 20:00, 17:20, 12:00, 16:20, 21:50, 22:50, 13:40, 19:00
Solo: Star Wars Story 3D 15:20, 14:15, 12:40, 18:00, 17:00, 19:45, 22:30, 20:50
Taxi 5 19:10
Tiché místo 20:20, 18:20
Tátova volha 17:10
V husí kůži 12:20, 16:30
Vadí nevadí 22:20
30.5.2018
Avengers: Infinity War 20:30, 17:30, 15:50, 18:50, 14:30, 12:50, 21:50
Avengers: Infinity War 3D 18:30, 15:10, 12:10, 21:30
Coco 15:30
Deadpool 2 22:40, 22:00, 17:00, 20:10, 17:30, 20:00, 22:30, 19:30, 13:20, 18:20, 20:50, 12:00, 14:30, 15:50, 17:40
Dvě nevěsty a jedna svatba 15:20, 12:10
Dámský klub 15:10, 21:40, 17:20, 19:30, 13:00
Fakjů pane učiteli 3 18:10
Hastrman 20:40
Hledá se princezna 12:30, 14:20, 16:10
Jak napálit banku 14:20
Kazišuci 21:30
Králíček Petr 12:50, 14:50
Planeta Česko 13:30
Půlnoční láska 16:50, 19:20
Ready Player One: Hra začíná 21:20, 12:30
Solo: Star Wars Story 16:20, 19:00, 21:50, 19:20, 20:40, 18:00, 13:40, 16:30, 22:10, 20:00, 17:20, 14:40, 12:00, 22:50
Solo: Star Wars Story 3D 14:15, 17:00, 20:50, 22:30, 19:45, 12:40, 15:20, 18:00
Taxi 5 19:10
Tiché místo 18:20, 20:20
Tátova volha 17:10
V husí kůži 12:20, 16:30
Vadí nevadí 22:20

Kontakty:

http://www.cinemacity.cz/cinemas

+420 255 742 021


Adresa: Roztylská 2321, 14800 Praha