West Park - živé muzeum amerického západu

Výletní místo, Plzeň

West Park je živé muzeum, které se zaměřuje na dobu osidlování amerického západu v 19. století. Jakmile projdete jeho branami, ocitnete se mezi kovboji, indiány, lovci kožešin nebo zlatokopy a na vlastní kůži si vyzkoušíte, jaký byl život na Divokém západě.

Je pro vás připravena celá řada muzejních expozic s exponáty dovezenými z USA a především spousta soutěží, her a vystoupení a dalších aktivit.

Do nezkreslené historie osidlování amerického západu nahlédnete prostřednictvím komentovaných prohlídek vedených zkušenými průvodci.Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!
Kontakty:

www.westpark.cz

+420 606774491

info@westpark.cz


Adresa: Radčická 109, 30100 Plzeň