Vědecká knihovna UJEP

Volnočas, Ústí nad Labem

Služby knihovny v rámci univerzity:

Tisk a kopírování 
Registrace

Výpůjčky - Kompletní návod jak používat katalog
Prodlužování
Rezervace
Meziknihovní výpůjční služba - Elektronická žádanka - MVS pro knihovny ČR nebo MVS pro registrovane uzivatele VK UJEP
Samoobslužné vypůjčování
Konzultace a poradenství
Rešerše - Elektronická žádanka na zpracování rešerše [Manuál]
Služba SDI - zasílání novinek dle vašeho klíčového slova - Manuál
Školení a prezentace
Novinky na knižním trhu - Žádanka na nákup literatury
Přidělení DOI čísla 
Národní úložiště šedé literatury a repozitář VK UJEP

 


Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Pasteurova 3545, 40001 Ústí nad Labem