Komunitní centrum Vlna

Výstavní sál, Divadlo, Volnočas, Praha

Komunitní centrum Vlna je objekt v centru obce vybudovaný městskou částí Praha Ďáblice v r. 2016. Součástí komunitního centra je klubovna, kavárna a zahrada. Komunitní zahrada vznikla revitalizací původního parku a bude dokončena na jaře 2017.

Výhodná poloha, dostupnost a bezbariérovost tohoto místa splňuje předpoklady stát se komunitním centrem sloužícím všem občanům z Ďáblic a okolí. Komunitní centrum poskytuje prostor k setkávání, seberozvoji, vzdělávání a společnému trávení volného času.

Cílem komunitního centra je zapojit do života místní komunity co nejširší počet osob včetně zástupců znevýhodněných skupin občanů, mezi něž patří senioři, osoby se zdravotním postižením a osoby z rodin ohrožených sociálním vyloučením. Dobrá komunita dokáže snáze odhalit případná zhoršení sociální situace jejích jednotlivých členů a dokáže dříve poskytnout účinnou podporu.


Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!
Kontakty:

vlna.dablice.cz


Adresa: Osinalická , Praha