Vodní dům

Výstavní sál, Výletní místo, Hulice

Vodní dům je návštěvnické středisko evropsky významné lokality Želivka.

Najdete v něm moderní expozici, která atraktivní formou seznámí vás i vaše děti s dvěma tvářemi vody. Představí vám vodu jako životní prostředí vodních rostlin a živočichů i jako nezbytnou podmínku našeho života.


Akce v Vodní dům

27.4.2019
Den Země s obojživelníky 11:00
18.5.2019
Muzejní noc ve Vodním domě 20:00


Adresa: Hulice