Vodní dům

Výstavní sál, Výletní místo, Hulice

Vodní dům je návštěvnické středisko evropsky významné lokality Želivka.

Najdete v něm moderní expozici, která atraktivní formou seznámí vás i vaše děti s dvěma tvářemi vody. Představí vám vodu jako životní prostředí vodních rostlin a živočichů i jako nezbytnou podmínku našeho života.


Akce v Vodní dům

9.2.2019
Vodnický masopustní rej 14:00


Adresa: Hulice