Velehrad

Výletní místo, Velehrad

Slovácká obec Velehrad se nachází mezi výběžky Chřibů 7 km od Uherského Hradiště. Obec Velehrad je už od středověku spojována s metropolí arcibiskupa Metoděje a politicko–správním centrem Velkomoravské říše v devátém století. V roce 1990 navštívil Velehrad také papež Jan Pavel II. Komplex kláštera s bazilikou Nanebevzetí P. Marie a sv. Cyrila a Metoděje je nejvýznamnější památka obce. Velehrad je významným duchovním centrem, místem častých církevních poutí, shromáždění a cyrilometodějských oslav. Hlavní cyrilometodějská pouť se koná vždy 5. července v den svátku světců. Častým cílem turistů je nejvýznamnější památka obce, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje s hodnotnými obrazy a skvostnými varhanami. Mezi další návštěvnická lákadla patří lapidárium s nejstarším dochovanými náhrobky na Moravě, kaple lidově zvaná Cyrilka upravená pro bohoslužby východního obřadu. Velehrad leží na několika značených trasách pro pěší i pro cyklisty a na Moravské vinné stezce.


Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: U Lípy 302, 68706 Velehrad