Muzeum města Ústí nad Labem

Výstavní sál, Volnočas, Výletní místo, Ústí nad Labem

Muzeum v Ústí nad Labem existuje od roku 1876. Do roku 1901 se o něj staral ústecký Průmyslový spolek, poté ho až do roku 1939 spravovala Muzejní společnost. V následujících desetiletích muzeum patřilo do kompetence různých stupňů státní správy nebo samosprávy. Od roku 1986 je muzeum podřízeno politické reprezentaci statutárního města Ústí nad Labem, jehož je příspěvkovou organizací. V současné době jsou jeho muzejní sbírky a knižní fondy majetkem města Ústí nad Labem. Muzeum se ve své prácí řídí zákonnými předpisy pro správu movitého kulturního dědictví, pro péči o sbírky muzejní povahy a pro veřejné knihovny. V současnosti Muzeum města Ústí nad Labem spravuje cca 200 000 evidenčních čísel muzejních sbírkových předmětů a jejich souborů. Obhospodařuje cca 60 000 knižních jednotek v odborné muzejní knihovně, která má na starost také cca 2000 svazků starých tisků a rukopisů. 

Jak počtem, tak kvalitou sbírek patří Muzeum města Ústí nad Labem k nejvýznamnějším regionálním muzejním institucím v České republice. Sbírkové předměty muzea jsou průběžně veřejnosti představovány jako součást výstav či expozic a rovněž slouží k badatelské činnosti Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!
Kontakty:

http://www.muzeumusti.cz

475 210 937


Adresa: Masarykova 1000, 40001 Ústí nad Labem